Leerpaden dierenarts gezelschapsdieren

Continuing education (CE) voor dierenartsen en dierenartsassistenten binnen Evidensia bestaat uit zowel het vergroten van kennis als vaardigheden (“wat kan je met wat je weet?”).

Binnen Evidensia vindt het onderwijs veelal plaats in kleine groepen, waarbij de ontwikkeling van praktische vaardigheden een belangrijk focus heeft. Om deze ontwikkeling voor medewerkers vorm en inhoud te geven werkt Evidensia met het competentieraamwerk volgens VetPro www.vetpro.eu[1].
Dit competentieraamwerk bestaat uit een zevental competentiedomeinen:

  • Veterinair handelen
  • Communiceren
  • Samenwerken
  • Gezondheid en welzijn
  • Wetenschappelijk handelen
  • Persoonlijke ontwikkeling

Entrustable Professional Activities (EPA’s)

Om op een longitudinale manier ontwikkelingen met betrekking tot vaardigheden, voor zowel de kandidaat in opleiding als de organisatie om zich heen, beter inzichtelijk en beter te beoordelen te maken, maakt Evidensia, overeenkomstig met vele medische opleidingen, gebruik van entrustable professional activities (EPA’s), ook wel “vaardigheidsbewijzen” genoemd (denk hierbij bijvoorbeeld aan het behalen van het rijbewijs van de auto) [2-8].

Een EPA kan worden gedefinieerd als een bepaalde hoeveelheid professionele activiteiten (kennis en vaardigheden) waarbij er diverse competentiedomeinen geïntegreerd zijn [6,8]. De betreffende activiteiten worden volledig aan een kandidaat toevertrouwd zodra hij/zij heeft laten zien dat de benodigde competentie om deze activiteiten uit te voeren zonder supervisie aanwezig is.

Er zijn vijf niveaus van supervisie die samenhangen met “de mate van toevertrouwen”:

Niveau 1: Aanwezig zijn en observeren

Niveau 2: Handelen met directe, proactieve supervisie (supervisor is fysiek aanwezig op de werkplaats)

Niveau 3: Handelen met indirecte, reactieve supervisie (supervisie op afstand, supervisor is wel direct beschikbaar indien nodig)

Niveau 4: Zelfstandig handelen zonder beschikbaarheid van supervisie, met rapportage achteraf

Niveau 5: Supervisie kunnen bieden aan collega’s uit lagere niveaus

Wanneer een bepaald niveau van toevertrouwen is bereikt kan de kandidaat erkend worden voor de betreffende set aan vaardigheden en competenties.

Klik hier voor referenties [1 t/m 8]

Leerpaden dierenarts Evidensia

 

Academy

Naar de Evidensia Academy

Academy