Onderwijs paardendierenarts

De Academy voor paardendierenartsen komt eraan!

De groep paardendierenartsen heeft eind 2018 besloten dat iedere paardendierenarts die zich bij Evidensia aangesloten heeft, ook Erkende Paardendierenarts moet zijn.

De eerste, korte termijn focus van het opzetten van de Academy zal liggen op het faciliteren van nascholing in onderwerpen die door de groep paardendierenartsen zelf geprioriteerd zijn, gecombineerd met intercollegiaal overleg. Dit alles om het de groep zo makkelijk mogelijk te maken om te voldoen aan de eisen die worden gesteld om Erkend Paardendierenarts te zijn.

Deze cursussen zullen een dagdeel in beslag nemen en worden zoveel mogelijk op enkele van onze praktijklocaties zelf gegeven; aanschouwelijk onderwijs zou op die manier desgewenst makkelijker georganiseerd kunnen worden.

Onderwerpen

De eerste twee onderwerpen zijn inmiddels gekozen door de groep en bekend:

  1. Het kreupele paard
  2. Klinische & röntgenologische keuring van het paard.

Deze twee onderwerpen zullen in het najaar van 2019 gegeven worden.

Parallel hieraan zullen longitudinale leerpaden ontwikkeld worden waarvan de eerste concrete trajecten waarschijnlijk begin 2020 gaan starten. Hierover volgt later meer informatie.

NB: Let op dat iedereen zich op tijd inschrijft op de Actualiseringscursussen die in februari 2020 georganiseerd worden! Voor de erkenning is het verplicht deze cursus te volgen!

Alle vragen, ideeën of verzoeken zijn welkom. Mail naar Bram van Schaik, bram.van.schaik@evidensia.nl

Onderwijs LBH en paard

Terug naar alle opleidingen

Terug