Onderwijs paraveterinair landbouwhuisdieren

Naar aanleiding van de vraag in praktijken, waar paraveterinairen de dierenartsen landbouwhuisdieren (LBH) ondersteunen, starten we met een opleidingsprogramma speciaal voor paraveterinairen LBH, werkende bij een Evidensia praktijk.

Onderwerpen

Doelstelling van de opleiding

Het doel van de opleiding is nog betere ondersteuning bieden vanuit de paraveterinair landbouwhuisdieren naar de dierenarts LBH, in de dagelijkse werkzaamheden en om op deze manier ook bepaalde werkzaamheden over te kunnen laten nemen. Een goed voorbeeld is de ondersteuning bij de administratieve lasten rondom alle bedrijfsbezoeken en begeleidingen. Het gaat dus voornamelijk om ondersteuning op praktijkniveau en niet zo zeer om de ondersteuning op het boerenbedrijf. Dit kan natuurlijk door praktijken zelf wel worden ingevuld wanneer hier behoefte aan is.

Door meer taken samen op te pakken zal het werkplezier van zowel de dierenarts als de paraveterinair toenemen.

Plaats en vorm van de opleiding

Door middel van een webinar platform zal er vanaf de praktijk (of andere locatie met internetverbinding) deelgenomen kunnen worden en eens per kwartaal zal er een terugkomdag zijn centraal in het land, afhankelijk van de deelnemende praktijken. Zo zijn de contactmomenten efficiënt te volgen en is er af en toe ook de mogelijkheid elkaar te treffen om bij te praten over de verschillende onderwerpen.

Tijdspad

Elke twee weken zal er een webinar plaats vinden van anderhalf uur en deze zal in totaal 16 keer gegeven worden. Daarnaast zullen er vier terugkomdagen zijn om alle deelnemers live te ontmoeten. De momenten zullen in overleg met de deelnemende praktijken worden gepland. Bij voorkeur op steeds dezelfde terugkerende middag. Het is mogelijk om de webinars ook terug te kijken.

Inhoud van het programma

Ter ondersteuning van de LBH praktijk het is een groot voordeel wanneer parvaterinairen achtergrondkennis hebben van de meest voorkomende aandoeningen bij en de werkzaamheden in de landbouwhuisdieren. Zo kunnen zij veehouders goed te woord staan en inschatten of iets spoed is of niet. Daarnaast is dit belangrijk om in te schatten hoe lang een visite zal duren in verband met de planning, of bijvoorbeeld om inhoudelijk vragen te beantwoorden met betrekking tot administratieve zaken.

  • Bij de algemene introductie zullen we de meest voorkomende dierziekten bespreken.
  • In navolging hierop wordt de apotheek besproken met raakvlakken aan het huidige beleid met betrekking tot de wetgeving voor het voorschrijven van diergeneesmiddelen en antibiotica in het bijzonder.
  • Aangezien dierziektebestrijding, zeker met de nieuwe regels rondom BVD en IBR, een belangrijk onderdeel is voor bedrijfsbegeleiding, zal het derde deel inzage geven in het gebruik van Veeonline. Hierdoor kan de LBH dierenarts ondersteund worden in de voorbereiding van de bedrijfsbezoeken en kan er nog efficiënter worden gewerkt.
  • Naar aanleiding van de voorgaande onderwerpen gaan we dieper in op de voorbereidingen van het bedrijfsbezoek waarbij de paraveteriniar een belangrijke rol kan spelen. We zullen ingaan op de inhoud en achtergrond van het KoeKompas (KK), het Bedrijfsgezondheidsplan (BGP), het Bedrijfsbehandelplan (BBP), het periodiek bedrijfsbezoek (PBB), de continue diergezondheidsmonitor (CDM), de melkproductieregistratie (MPR) etc. Met deze informatie kan de paraveterinair nog beter en efficiënter helpen bij de voorbereidingen van een bedrijfsbezoek. Zowel in de planning maar ook in de uitvoering.
  • De volgende twee modules betrefffen de laboratoriumdiagnostiek. Hierin zullen mestonderzoek, zowel microscopie als sneltesten, melkonderzoek (het bacteriologisch onderzoek (BO) en het antibiogram (ABG), celgetalmetingen, bloedonderzoek etc. aan bod komen. Voor het BO en ABG van melk betreft het slechts een introductie. Om dit zelf goed uit te voeren zijn aansluitend in een tweede jaar opleidingen nodig om dit goed te leren.
  • De laatste modules jongvee en huisvesting/welzijn geven inzicht in de invloed van specifieke risicofactoren ten aanzien van de diergezondheid op een melkveebedrijf. Hiermee maken we inzichtelijk hoe de preventieve werkzaamheden, zoals in de bedrijfsbegeleiding, bijdragen aan een betere diergezondheid en dierwelzijn en waarom deze daarom zo belangrijk zijn. Als een paraveterinair nog meer kan bijdragen aan het succesvol begeleiden van en het preventief werken op een melkveebedrijf dan komt dit de kwaliteit van de diergeneeskunde ten goede.

Met deze opleiding bieden we een totaal programma om nog meer inzicht te krijgen in de werkzaamheden en achtergronden van het preventieve en deels curatieve werk van de LBH dierenarts. Op deze manier kan de paraveterinair uitstekende ondersteuning bieden en wordt ieders werk nog leuker en interessanter.

Geschatte kosten

Voor de kosten zijn we mede afhankelijk van het aantal deelnemers. Aangezien het een uitgebreid programma is met veel contactmomenten zullen de kosten €450,- bedragen voor het totale programma. Dit is inclusief de lunch tijdens de vier terugkomdagen.

Voor meer informatie en inschrijven: Jaap Mulder, jaap.mulder@evidensia.nl

Algemeen schema voor onderwerpen in de webinars:

Onderwerpen                                                                Webinar(s)

Algemene introductie dierziekten 2
Apotheekbeheer en wetgeving 2 + terugkomdag
GD Veeonline bestrijdingsprogramma’s 2
Voorbereiding/planning BB, KK, BBP, BGP, PBB etc. 4 + terugkomdag
Laboratorium werkzaamheden 1 2
Laboratoriumwerkzaamheden 2 2 + terugkomdag
Jongveeopfok 1
Huisvesting en welzijn 1 + terugkomdag

Onderwijs LBH en paard

Terug naar alle opleidingen

Terug